Podstwy żywienia człowieka

Rola posiłków i ich rozkład w ciągu dnia

Sposób rozłożenia posiłków w ciągu dnia zależy od wielu czynników, prze wszystkim od wieku, stanu zdrowia oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Całodzienną rację pokarmową należy tak rozdzielić na posiłki, aby każdy z nich był zrównoważony pod względem zawartości energii i składników pokarmowych oraz zachowane zostały między nimi odpowiednie odstępy czasu.

Czytaj więcej: Rola posiłków i ich rozkład w ciągu dnia

Techniki gotowania a zdrowe gotowanie

Produkty żywnościowe w większości nie mogą być spożywane w takiej postaci, w jakiej były zakupione. Muszą być poddane obróbce technologicznej. Celem takiej obróbki jest doprowadzenie produktu do takiej postaci, w jakiej jest on najlepiej przez organizm wykorzystany. Poza tym obróbka technologiczna ma na celu zwiększenie strawności i przyswajalności oraz polepszenia smaku, zapachu i wyglądu potrawy.

Czytaj więcej: Techniki gotowania a zdrowe gotowanie

Apiterapia

Leczenie miodem i innymi pszczelimi produktami stosowane od wieków przez medycynę ludową znalazło naukowe potwierdzenie. Ul to doskonałe chemiczne laboratorium, w którym powstają lecznicze i podnoszące odporność specyfiki. 
Produkty pszczele to nie tylko miód, ale także:

Czytaj więcej: Apiterapia

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym (tak jak w innych okresach życia) powinno być oparte na dziennej racji pokarmowej opracowanej na podstawie ustalonych norm żywienia dla danej grupy wieku.
Okres przedszkolny obejmuje dzieci w wieku 4-6 lat. W okresie tym w rozwoju fizycznym trudno znaleźć wyraźne granice, dzielące go od poprzedniego okresu wczesnego dzieciństwa.

Czytaj więcej: Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym

Planowanie żywienia, czyli racjonalne żywienie

Racjonalne żywienie polega na systematycznym dostarczaniu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiadających jego potrzebom.
Komponowanie jadłospisów (zestawów całodziennych posiłków) sprowadza się do wykorzystania wiedzy o składnikach żywności, ich przemianach i roli w ustroju po to, aby zapewnić optymalny wzrost, rozwój, reprodukcję oraz stan zdrowia człowieka w określonych warunkach bytowania i pracy.

Czytaj więcej: Planowanie żywienia, czyli racjonalne żywienie